Рейтинг кандай түзүлгөн

Рейтинг кандай түзүлгөн

Авиакомпанияны жалпы баалоо (индекс) авиакомпаниянын ишинин айрым көрсөткүчтөрүн (индикаторлорун) балоодон турат. Баалоочу индикаторлор авиакомпанияны тандоодо жүргүнчүнү кызыктырган көпчүлүк маселелерди козгойт. Албетте, индикаторлор топтому динамикалуу жана суроо-талаптын чен белгилерине шайкеш келиши керек.

Ар бир авиакомпания үчүн жыйынтыктоочу упай атайын формула боюнча чыгарылат. Рейтингди эсептөө механизми добуштардын жалпы санын жана балоолордун деңгээлин эске алат.

Рейтингди түзүүнүн формуласы: Rating= (V/(V+M)) х R + (M/(V+M)) х C

R – рейтингдин жыйынтыктоочу көрсөткүчү (индекс)
V
авиакомпания үчүн чен белгилер боюнча добуштардын саны
M – добуштардын чеги
R – авиакомпания үчүн чен белгилер боюнча бардык добуштардын орточо арифметикалык мааниси
С – бардык авиакомпаниялардын рейтингинин орточо мааниси